Agics Security Bestand rapporten

n/a

agicssecurity.com

Agicssecurity is een gratis service die bestanden analyseert op malware. Bestanden worden oa. gescand met verschillende virusscanners en gedrags scanners, vergeleken met diverse online white en black lists, en krijgen een statistische analyse.


Laatste rapporten